Bevaring af klyngehusenes helhed er en fælles opgave

Bevaring af klyngehusenes helhedspræg er en en fælles opgave

Ejernes opgave er at reparere og vedligeholde husene – enten som ”gør det selv”-arbejde eller med hjælp fra professionelle håndværkere. 

Det er ejerne, der tager initiativet, når et reparations- eller vedligeholdelsesarbejde skal udføres. Derfor er det vigtigt, at ejerne har både et godt kendskab til – og respekt for de rammer, der gælder i den sammenhæng. Det er nødvendigt for at man som ejer kan tage medansvar for den fælles helhed, som det enkelte hus er en del af.

Læs mere i vores bevaringsfolder – som i øvrigt er blevet hædret med Rudersdal Kommunes Arkitekturpris.

Bevaringsfolder Klyngehuse Holte Rev D-2

7. 7. Revideret udgave Klyngehuse på Kikhanebakken og Ørnebakken mra-1