Bevaring af klyngehusenes helhed er en fælles opgave

Bevaring af klyngehusenes helhedspræg er en en fælles opgave

Ejernes opgave er at reparere og vedligeholde husene – enten som ”gør det selv”-arbejde eller med hjælp fra professionelle håndværkere. 

Det er ejerne, der tager initiativet, når et reparations- eller vedligeholdelsesarbejde skal udføres. Derfor er det vigtigt, at ejerne har både et godt kendskab til – og respekt for de rammer, der gælder i den sammenhæng. Det er nødvendigt for at man som ejer kan tage medansvar for den fælles helhed, som det enkelte hus er en del af og følger Ny lokalplan for klyngehusbebyggelsen

Læs mere i vores bevaringsfolder – som i øvrigt er blevet hædret med Rudersdal Kommunes Arkitekturpris.

Bevaringsfolder Klyngehuse Holte Rev D-2

7. 7. Revideret udgave Klyngehuse på Kikhanebakken og Ørnebakken mra-1