Gartnerens opgaver

Grundejerlauget har i alt ca. 50.000 m2 fællesareal tilhørende villabebyggelsen og klyngehusbebyggelsen. Hovedparten af dette fællesareal er udlagt som naturområde mod den tilgrænsende naturpark og som grønne slugter og passager mellem bebyggelsen og naturparken. Inde i klyngehusbebyggelsen er der udlagt store græsplæner beplantet med karaktergivende træer og i villaområdet er der udlagt et sammenhængende kulturparkområde med græsplæner, legeplads, basketballbane og fodboldbane. Dette område er opdelt i grønne rum beplantet med karaktergivende træer og og indrammet af klippede ligusterhække.

Vedligeholdelse af Grundejerlaugets fællesareal udføres af en privat naturpleje- og gartner- virksomhed efter en kontrakt, der genforhandles hvert andet år med udgangspunkt i det budget, der vedtages på generalforsamlingen.

Klipning af græsplæner udføres til en fast pris ca. 20 – 22 gange i alt i perioden april – oktober.

Klipning af ligusterhækkene, der har en samlet længde på ca. 1100 m. samt en del såkaldte ”fodposer” omkring karaktergivende træer i klyngehusbebyggelsen udføres ligeledes til fast aftalt pris.

Renholdelse / fejning af stier og klipning af udhængende rosenbeplantning langs gangstier / slugter mellem klyngehuse og naturparken udføres to gange om året, i juni / juli måned og september / oktober måned. Denne opgave udføres ligeledes til fast aftalt pris.

Til dækning af udgifter ved fældning af store træer, nyplantning af træer, udhugning i træbeplantning, beskæring af træer er der afsat et afgrænset budget, som er aftalt på generalforsamlingen. Opgaver af denne type udføres efter rekvisition / regning i hvert enkelt tilfælde – og så længe budgettet tillader det.

Til dækning af udgifter ved almindelig naturpleje i form af beskæring af rosebeplantning langs klyngehusene og slugterne samt løbende udrensning af invasive træer og buske, er der ligeledes afsat et rammebudget og opgaverne udføres i hver enkelt tilfælde efter rekvisition/regning.

I det nedsatte driftsudvalg – som varetager gartnerkontakten følges en mere langsigtet plan herunder:

  • Rydning af krat tæt på husgavle (klyngehuse) – gentages hvert 3./5. år
  • Klipning af roser (klyngehuse) – gentages hvert 3. år
  • Vertikalskæring af kantbuske – gentages ved behov
  • Reetablering af frugtplantage ved indkørslen til K1-43 – på sigt
  • Genopretning af asfaltbelægning – løbende
  • Genopretning af belægning på stier og trapper mellem husene
  • Vejservice
  • Derudover sker der en del ad hoc naturplejeopgaver, herunder beskæring, fældning inden for det budget, der er godkendt på seneste generalforsamling – i dette dokument kan man få et overblik over de mange igangværende opgaver for i år.
  • Forslag eller ønsker til gartneropgaver fylder en hel del, så gå gerne sammen i klyngen eller på vejen og henvend jer til bestyrelsen på mail til: bestyrelsen@holteavlsgaard.dk
  • Større opgaver ud over budgetrammen kan sendes som forslag til vores næste generalforsamling.

Mere detaljeret information om Grundejerlaugets regler for beboernes rettigheder og forpligtelser vedr. områdets grønne områder kan søges i folderen Revideret udgave Klyngehuse på Kikhanebakken og Ørnebakken