Gartnerens opgaver

Grundejerlauget har i alt ca. 50.000 m2 fællesareal tilhørende villabebyggelsen og klyngehusbebyggelsen. Hovedparten af dette fællesareal er udlagt som naturområde mod den tilgrænsende naturpark og som grønne slugter og passager mellem bebyggelsen og naturparken. Inde i klyngehusbebyggelsen er der udlagt store græsplæner beplantet med karaktergivende træer og i villaområdet er der udlagt et sammenhængende kulturparkområde med græsplæner, legeplads, basketballbane og fodboldbane. Dette område er opdelt i grønne rum beplantet med karaktergivende træer og og indrammet af klippede ligusterhække.

Vedligeholdelse af Grundejerlaugets fællesareal udføres af en privat naturpleje- og gartner-virksomhed, samt en separat hækkeklipper efter kontrakter, som genforhandles af bestyrelsen med 1-2 års mellemrum med udgangspunkt i det budget, der vedtages på generalforsamlingen. Arbejdet er opdelt således, at Hækkeklippervirksomheden PL Service står for:

 • Ligusterhække og Fodposer
  • Ligusterhække: ca. 1450 meter af ca. max. 2 meter i højde og dybde 1-2 meter.
  • Fodposer: 24 stk. ca. 3m x 3m. af 1m i højde, samt en lille hæk på ca.29m. 1m. i højde .
  • Kvalitet og tidspunkt: Hække udrenses for invasiv bevoksning før klipning. Afklip bortkøres. Hække klippes så de fremtræder med rette linjer i højde og på siderne ind mod Grundejerlaugets fællesareal. Udrensning udføres 2 gange årligt i april og august, samt efter behov. Klipning og tilretning udføres 2 gange årlig i maj/juni, samt september/oktober.
 • Brolægningsstier, Slugter og Gavle
  • Brolægningsstier: Bevoksning ved 13 brolagte stier af ca.20 meter til eng omkring klyngehusene.
  • Slugter: Bevoksning i slugter består af 6 slugter af ca. 420m (100m+30m+80m+80m+60m+70m) imellem stikveje på Ørnebakken og Kikhanebakken.
  • Gavle: Bevoksning ved gavle udgør 0,5 meter bevoksning langs alle gavle på klyngehusene på Ørnebakken og Kikhanebakken
  • Kvalitet og tidspunkt: Bevoksning klippes 2 gange per år, så de fremtræder pænt klippet og holdes frit tilgængelig i april og august (skal rykkes kontraktmæssigt 2025 til maj/juni og september) .

Anlægsgartnervirksomheden Faunus står for:

 • Græsslåning: Græsslåning 18-22 gange per år efter behov.
 • Fejning: Fejning af 6 gangarealer Ørnebakken og 9 gangarealer på Kikhanebakken inkl 3 trapper i alt 2 gange årligt
 • Vertikalskræring: Vertikalskæring af brombærhakke i slugter og ud mod engen 1 gang årligt.
 • Klipning af Roser: Klipning af roser hvert 3/5 år og fjernelse af uønskede planter
 • Øvrige naturpleje: Fældning af træer og naturpleje efter separat aftale ad-hoc.

Der betales kun for udført arbejde i alle kontrakter.

Til dækning af udgifter ved fældning af store træer, nyplantning af træer, udhugning i træbeplantning, beskæring af træer er der afsat et afgrænset budget, som er aftalt på generalforsamlingen. Opgaver af denne type udføres efter rekvisition / regning i hvert enkelt tilfælde – og så længe budgettet tillader det.

Til dækning af udgifter ved almindelig naturpleje i form af beskæring af rosebeplantning langs klyngehusene og slugterne samt løbende udrensning af invasive træer og buske, er der ligeledes afsat et rammebudget og opgaverne udføres i hver enkelt tilfælde efter rekvisition/regning.

I det nedsatte driftsudvalg – som varetager gartnerkontakten følges en mere langsigtet plan herunder:

 • Klipning af roser (klyngehuse) – gentages hvert 3. år
 • Vertikalskæring af kantbuske – gentages ved behov
 • Reetablering af frugtplantage ved indkørslen til K1-43 – på sigt
 • Genopretning af asfaltbelægning – løbende
 • Genopretning af belægning på stier og trapper mellem husene
 • Vejservice / vinterservice
 • Derudover sker der en del ad hoc naturplejeopgaver, herunder beskæring, fældning inden for det budget, der er godkendt på seneste generalforsamling – i dette dokument kan man få et overblik over de mange igangværende opgaver for i år.
 • Forslag eller ønsker til gartneropgaver fylder en hel del, så gå gerne sammen i klyngen eller på vejen og henvend jer til bestyrelsen på mail til: bestyrelsen@holteavlsgaard.dk
 • Større opgaver ud over budgetrammen kan sendes som forslag til vores næste generalforsamling.

Mere detaljeret information om Grundejerlaugets regler for beboernes rettigheder og forpligtelser vedr. områdets grønne områder kan søges i folderen Revideret udgave Klyngehuse på Kikhanebakken og Ørnebakken