Gartnerens opgaver

Grundejerlauget har i alt ca. 50.000 m2 fællesareal tilhørende villabebyggelsen og klyngehusbebyggelsen. Hovedparten af dette fællesareal er udlagt som naturområde mod den tilgrænsende naturpark og som grønne slugter og passager mellem bebyggelsen og naturparken. Inde i klyngehusbebyggelsen er der udlagt store græsplæner beplantet med karaktergivende træer og i villaområdet er der udlagt et sammenhængende kulturparkområde med græsplæner, legeplads, basketbane og fodboldbane. Dette område er opdelt i grønne rum beplantet med karaktergivende træer og og indrammet af klippede ligusterhække.

Vedligeholdelse af Grundejerlaugets fællesareal udføres af en privat naturpleje- og gartner- virksomhed efter en kontrakt, der genforhandles hvert andet år. Budget de grønne områder er i 2020 for arbejde efter fast kontrakt er kr. 285.467,- og for arbejde efter rekvisition kr. 135.000,-. I alt kr. 420.467,-

Klipning af græsplæner udføres til en fast pris ca. 20 – 22 gange i alt i perioden april – oktober.

Klipning af ligusterhækkene, der har en samlet længde på ca. 1100 m. samt en del såkaldte ”fodposer” omkring karaktergivende træer i klyngehusbebyggelsen udføres ligeledes til fast aftalt pris.

Renholdelse / fejning af stier og klipning af udhængende rosenbeplantning langs gangstier / slugter mellem klyngehuse og naturparken udføres to gange om året, i juni / juli måned og september / oktober måned. Denne opgave udføres ligeledes til fast aftalt pris.

Til dækning af udgifter ved fældning af store træer, nyplantning af træer, udhugning i træbeplantning, beskæring af træer er der afsat et afgrænset budget, som er aftalt på generalforsamlingen. Opgaver af denne type udføres efter rekvisition / regning i hvert enkelt tilfælde – og så længe budgettet tillader det.

Til dækning af udgifter ved almindelig naturpleje i form af beskæring af rosebeplantning langs klyngehusene og slugterne samt løbende udrensning af invasive træer og buske, er der ligeledes afsat et rammebudget og opgaverne udføres i hver enkelt tilfælde efter rekvisition/regning.

Mere detaljeret information om Grundejerlaugets regler for beboernes rettigheder og forpligtelser vedr. områdets grønne områder kan søges i folderen Revideret udgave Klyngehuse på Kikhanebakken og Ørnebakken