Glatførebekæmpelse

Glatførebekæmpelse af stikveje

Glatførebekæmpelse

Glatførebekæmpelse af stikveje går tilbage til grundejerlauget pr. 1. oktober 2020

Grundejerlaugets bestyrelse har aftalt med en lang række andre grundejerforeninger i Rudersdal Kommune at udbyde vinterrenhold, som en fælles opgave.  Omkostninger for den enkelte grundejer kommer til at koste det samme beløb, som tidligere er betalt til kommunen via ejendomskatten.

Lige nu er de sidste forhold for, hvordan vejarealerne bliver sneryddet og saltet på de stikvejene, som fører op til stamvejene.
På stamvejene Ørnebakken og Kikhanebakken er stadig kommunens opgave at sikre en god og sikker farbarhed i vintersæsonen.

Kort over stamveje og stikveje

HUSK: Det er hver enkelt grundejers forpligtelse at holde fortov sne- og is-frit, hvis fortovet ikke er græsbelagt.

Vintervedligeholdelse og renholdelse regulativ 2013