Kontakt

Al kontakt til grundejerlauget skal ske via vores bestyrelsesmail.

Vi er en frivillig bestyrelse og arbejder primært, når vi mødes i bestyrelsen eller i de tre overordnede arbejdsgrupper:

Bestyrelsen
E-mail: bestyrelsen@holteavlsgaard.dk  

Administration
Søren Bom (Formand for bestyrelsen)
Susanne Heilesen (ansvarlig)
Peter Sørensen
Opgaver:
• Afvikling af bestyrelsesmøder og Generalforsamling
• Hjemmeside
• Nyhedsbreve og anden omdeling
• Hjertestarter
• Bank
• E-boks
• Kontakt til kommunen herunder lokalplan
• Systematisk behandling af henvendelser via bestyrelsesmailen
• Kontakt til ejendomsmæglere
• …

Drift
Charlotte Klitholm (ansvarlig)
Susanne Heilesen
Jens Rasmussen
Opgaver:
• Kontrakter herunder gartnerkontrakt
• Vejvedligehold
• Snerydning
• Bevaring af helheden for klyngehusene
• Legeplads

Økonomi
Martin Lange (ansvarlig)
Lars Nørgaard
Jens Rasmussen
Opgaver:
• Regnskab
• Kasserer (med støtte fra Lise og Christian Hertz)
• Budget og budgetopfølgning
• Budgetforslag ifm. GF
• Revision