Kontakt

Bestyrelsen
E-mail: bestyrelsen@holteavlsgaard.dk  

Martin Lange, K28
Årsregnskab, budgetopfølgning
Tlf.: 39 68 09 50
E-mail: regnskab@holteavlsgaard.dk

Christian Hertz, Ø32
Kontingentbetaling, betalinger
Tlf.: 40 85 81 04
E-mail: kontingent@holteavlsgaard.dk
eller kasserer@holteavlsgaard.dk

Poul Juul, K129
Gartner, bygnings- og naboforhold
Tlf.: 21 22 02 57
E-mail: gartnerogbygning@holteavlsgaard.dk

Søren Bom, K35
Formand; Gartnergruppe; Hjemmeside
Tlf.: 51 94 40 43
E-mail: sorenbom@gmail.com