Kontakt

Al kontakt til grundejerlauget skal ske via vores bestyrelsesmail.

Vi er en frivillig bestyrelse og arbejder primært, når vi mødes i bestyrelsen eller i de tre overordnede arbejdsgrupper:

Bestyrelsen
E-mail: bestyrelsen@holteavlsgaard.dk  

Administration
Peter Michael Sørensen (Formand for bestyrelsen)
Ole Evan (Næstformand)
Tina Egede (Sekretær)

Opgaver:

 • Afvikling af bestyrelsesmøder og Generalforsamling
 • Hjemmeside
 • Nyhedsbreve og anden omdeling
 • Hjertestarter
 • Bank og E-boks
 • Kontakt til kommunen herunder lokalplan
 • Systematisk behandling af henvendelser via bestyrelsesmailen
 • Kontakt til ejendomsmæglere

Driftsgruppen
Jens Rasmussen (ansvarlig),
Stig Østrup-Møller
Tina Egede

Opgaver:

 • Kontrakter herunder gartnerkontrakt
 • Hækkeklipning
 •  Vejvedligehold
 • Snerydning
 • Bevaring af helheden for klyngehusene
 • Legeplads

Økonomi
Peter Michael Sørensen (ansvarlig)
Ole Evan

Opgaver:
• Regnskab (Martin Lange uden for bestyrelsen)
• Kasserer (Lise og Christian Hertz uden for bestyrelsen)
• Budget og budgetopfølgning
• Budgetforslag ifm. GF
• Revision (Hans Jørgen Korsholm)