• Ny hjemmeside!

  Velkommen til grundejerlaugets nye hjemmeside som er blevet opdateret i 2020.

  På grund af de gældende regler om persondata, skal vi bede om samtykke for at opbevare jeres e-mail, navn og adresse. Derfor skal I skal tilmelde jer nyhedsbrevet på ny, så vi f.eks. kan sende indkaldelser til generalforsamling ud til jer. Derudover vil vi sende et til to nyhedsbreve ud om året. Når I har tilmeldt jer, så skulle i gerne modtage en kvittering fra Mailchimp på mail (kig evt. om den havnet i spam), som er det program vi bruger til at sende nyhedsbrevet ud på
  I samme anledning har vi i bestyrelsen ønsket at forenkle selve hjemmesiden, så det kun er de mest relevante oplysninger, som I finder her på siden. Prøv at klikke rundt på siden og kom gerne med feedback til sorenbom@gmail.com

  Generalforsamling 2021

  Generalforsamling 2021 bliver afholdt i starten af marts 2021 – med forbehold for de corona-restriktioner, som måtte være på det givne tidspunkt.

  Da der løbende er udskiftning i bestyrelsen ved generalforsamlingerne, håber vi meget på, at vi har gode naboer, som vil være med til at sikre, at vi fortsat har et smukt fælles område.

  Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet, men hyggeligt – og der er mulighed for at have en god dialog med vores naboer om vores fælles arealer, veje og om hvordan vi sikrer helheden for klyngehusbebyggelsen – som næste år skal have en rammesættende lokalplan.

  HUSK forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen 2021 skal jf. vores vedtægter sendes til bestyrelsen inden 31. december 2020.

  Skriv til bestyrelsen: bestyrelsen@holteavlsgaard.dk

  Ny lokalplan for klyngehusene

  110 klyngehuse på Kikhanebakken og Ørnebakken i Gl. Holte skal have en lokalplan, der kan sikre en sammenhængende og harmonisk bebyggelse.

  Byplanudvalget har besluttet, at kommunen kan gå i gang med at udarbejde forslag til en lokalplan for de 110 klyngehuse på Kikhanebakken og Ørnebakken syd for Egebækvej ud mod de fredede arealer mellem Attemosevej og Helsingørmotorvejen.

  Lokalplanen skal sikre, at fremtidig renovering og vedligeholdelse sker på en måde, som bevarer bebyggelsens arkitektoniske kvaliteter. Samtidig skal planen give et klarere grundlag for at behandle ansøgninger om til- og ombygninger end den deklaration og byplanvedtægt, som gælder i dag.

  I bebyggelsen er de arkitektoniske kvaliteter bundet op på få, men stærke virkemidler, materialer og farver. De gule mursten og det sorte træværk har stor betydning for det helhedsindtryk, som den samlede bebyggelse danner. Læs mere på kommunens hjemmeside om processen.

  Ny affaldssortering

  Rudersdal Kommune har i 2020 fået indført en ny sorteringsordning, som betyder at alle borgere får mulighed for at sortere papir, plast, glas, metal og pap ved husstanden. Kommunen har vurderet, at alle adresser i grundejerlauget lever op til de placerings- og adgangskrav, der stilles til de nye beholdere. Rudersdal Kommune har dermed også vurderet, at det ikke er relevant med en fælles sorteringsløsning i vores område.

  Der er blevet leveret to todelte affaldsbeholdere på hver 240 liter til sortering af plast/papir og glas/metal.

  Du kan læse mere om beholderne på www.rudersdal.dk/sorter under spørgsmål og svar.

  Du har også mulighed for også at komme af med dit pap fra din ved at tilvælge en papbeholder. Man skal sortere pap til genanvendelse, uanset om der tilvælges en papbeholder eller ej, og du kan derfor slippe for ture til genbrugspladsen, hvis du har egen beholder.

  Beholdere SKAL stå på egen grund – og IKKE på fællesarealerne.

  Stil de nye beholdere, hvor du vil på din egen grund, men det er dit ansvar at de kan afhentes nemt på din grund eller i matrikelskel. Kommunen tilbyder en sms-løsning, så du ved, hvornår den enkelte beholder bliver tømt.
  Hvis skraldemanden skal gå ind på din grund for at hente beholderne, er der en række krav til placeringen, som skal sikre et godt arbejdsmiljø for skraldemændene. Orientér dig i kravene på www.rudersdal.dk/sorter

  Der er sorteringspligt for alle borgere. Der bliver dog mulighed for at afmelde de nye beholdere. I så fald skal det sorterede affald afleveres på kommunens genbrugsstationer i stedet. Der skal stadig betales fuldt affaldsgebyr.