Info til ejer- og ejendomsmægler

Arkitektur- og Bevaringspolitik

Arkitektur- og bevaringspolitik
Arkitektur- og Bevaringspolitik

Byplanudvalget har på mødet den 11. maj 2016 vedtaget en Arkitektur- og Bevaringspolitik for Rudersdal Kommune. 

Den sætter de overordnede rammer for nybygning, ombygninger og andre ændringer på huse og bebyggelser i kommunen og dermed også vores grundejerlaug. 

• Arkitekturpolitik 2016

Hvad må jeg ændre på mit hus?

Hvad må jeg ændre på mit hus

Vi bor i et tætbebygget område og derfor er der lagt begrænsninger på den enkelte husejers aktiviteter.

Nedenomtalte dokumenter beskriver nogle af de væsentligste begrænsninger.

Alle huse i området er begrænset i bl.a. farvevalg af vinduer og tagkonstruktioner ved betingelser indskrevet af daværende Søllerød Kommune i Deklarationen, tinglyst på alle vores ejendomme.

Deklarationen, opdateret i 2012, og Vedtægter, revideret i 2009, sammen med en oversigt, udarbejdet af bestyrelsen, senest revideret i 2014, kan ses nedenfor:

Bevaringsfolder Klyngehuse Holte Rev D-2

Deklaration til tinglysning i 2012

Vedtægter

7. Revideret udgave Klyngehuse på Kikhanebakken og Ørnebakken

Information til ejendomsmæglere

Info til ejendomsmæglere

Der stilles ofte spørgsmål til bestyrelsen om mange aspekter af at være ejer af en bolig i Holteavlsgårds Grundejerlaug. Grundejerforeningens bestyrelse udarbejder ikke skemaer til ejendomsmæglere. Der henvises til nedenstående svar på de oftest stillede spørgsmål der stilles i ejendomsmæglernes skemaer: 

 1. Er der medlemspligt af grundejerforeningen
  • Ja
 2. Grundejerforeningskontingent?
  • Gruppe 1: kr.2.000,- årligt for Villahuse. 
  • Gruppe 2: kr.5.200,- årligt for klyngehuse
  • Evt. forhøjelser: Se seneste generalforsamlingsreferat for information om evt. kontingent stigning. Der betales ikke yderligere bidrag til snerydning eller lignende, da dette indgår i det samlede budget for grundejerforeningen.
 3. Er ejeren i restance?
  • Spørg grundejer for kvittering for betaling af kontingent. Hvis grundejer ikke kan fremvise kvittering (fx. dødsbo). Kontakt da bestyrelsen@holtealvsgaard.dk
 4. Påhviler der grundejerforeningens medlemmer fællesgæld?
 5. Er der et gebyr til foreningen for at registrere overdragelsen
  • Nej
 6. Grundejerforeningens konto nummer er:
  • Regnr.: 3347
  • Kontonr.: 3288009880
 7. Skal eksisterende sikkerhed til grundejerforeningen forhøjes eller nyoprettes?
  • Der henvises til tinglysningen og ejerforeningens vedtægter.
  • Som udgangspunkt skal sikkerhed til grundejerforeningen respekteres. Der er ikke vedtaget forhøjelse eller aflysning af eksisterende sikkerheder. 
 8. CVR nr. på grundejerforeningen: 34161089
 9. Grundejerforeningen leverer ikke antennesignal længere. Der er nedgravet coax kabler som man individuelt kan tilsluttes sig via en udbyder.  
 10. Seneste regnskab, vedtægter og generalforsamlingsreferat på hjemmesiden. 

Særligt skal det understreges at krav til klyngehusenes udseende (valg af farve og facadepartier) skal overholde de regler, der er nedfældet og tinglyst i deklarationen, ligesom installation af “udsædvanlige apparater”, der ikke var med i den oprindelige byggetilladelse, f.eks. solceller, varmepumper ( der er synlige fra offentlig tilgængelig vej) og udskiftning af ovenlysvinduer med større versioner, i.h.t. deklarationen kræver særskilt godkendelse fra Rudersdal Kommune.

Oversigtkort med matrikelgrænser kan ses på Rudersdals kommunes kort