Info til ejer- og ejendomsmægler

Arkitektur- og Bevaringspolitik

Arkitektur- og bevaringspolitik
Arkitektur- og Bevaringspolitik

Byplanudvalget har på mødet den 11. maj 2016 vedtaget en Arkitektur- og Bevaringspolitik for Rudersdal Kommune. 

Den sætter de overordnede rammer for nybygning, ombygninger og andre ændringer på huse og bebyggelser i kommunen og dermed også vores grundejerlaug. 

• Arkitekturpolitik 2016

Hvad må jeg ændre på mit hus?

Hvad må jeg ændre på mit hus

Vi bor i et tætbebygget område og derfor er der lagt begrænsninger på den enkelte husejers aktiviteter.

Nedenomtalte dokumenter beskriver nogle af de væsentligste begrænsninger.

Alle huse i området er begrænset i bl.a. farvevalg af vinduer og tagkonstruktioner ved betingelser indskrevet af daværende Søllerød Kommune i Deklarationen, tinglyst på alle vores ejendomme.

Deklarationen, opdateret i 2012, og Vedtægter, revideret i 2009, sammen med en oversigt, udarbejdet af bestyrelsen, senest revideret i 2014, kan ses nedenfor:

Bevaringsfolder Klyngehuse Holte Rev D-2

Deklaration til tinglysning i 2012

Vedtægter – 2009

7. Revideret udgave Klyngehuse på Kikhanebakken og Ørnebakken

Information til ejendomsmæglere

Info til ejendomsmæglere

Der stilles ofte spørgsmål til bestyrelsen om mange aspekter af at være ejer af en bolig i Holteavlsgårds Grundejerlaug.

Rigtig mange af spørgsmålene findes på vores hjemmeside.

Særligt skal det understreges at krav til klyngehusenes udseende (valg af farve og facadepartier) skal overholde de regler, der er nedfældet og tinglyst i deklarationen, ligesom installation af “udsædvanlige apparater”, der ikke var med i den oprindelige byggetilladelse, f.eks. solceller, varmepumper ( der er synlige fra offentlig tilgængelig vej) og udskiftning af ovenlysvinduer med større versioner, i.h.t. deklarationen kræver særskilt godkendelse fra Rudersdal Kommune.

Spørgsmål om eventuel restgæld til grundejerlauget i en ejendom kan rettes til foreningen på bestyrelsen@holteavlsgaard.dk