Generalforsamlinger

Generalforsamling 2021

Dagsorden til den 50. ordinære generalforsamling (udskudt fra foråret 2021)

Mødet afholdes tirsdag d. 26. oktober 2021 kl. 19.30, Mariehøjcentret, Per Kirkeby salen (M3).

Næste generalforsamling afholdes ultimo februar / primo marts 2022 – husk at indsende forslag inden 1. januar 2022 til bestyrelsen@holteavlsgaard.dk

Dagsorden til 50. Generalforsamling

Bilag 1 Regnskab 2020 og Budget 2021

Bilag 2 Forslag til kontingentforøgelse 2022

Seneste generalforsamling

Referat generalforsamling 2020 (underskrevet)

 Dagsorden GF 2020

Administrationsgrundlag

Regnskab19 og budget20

Oplæg Rudersdal Kommune

Formandens beretning 2019

Bevaringsgruppens beretning

Gartnergruppens beretning

Generalforsamlingsdokumenter: 

Indkaldelser og referat fra alle generalforsamlinger kan findes herunder.

Referat, generalforsamling 2019 (underskrevet)
Dagsorden til Generalforsamling 2019

Referat 2018
• Dagsorden 2018

• Referat 2017
Indkaldelse 2017
Bevaringsfolder Klyngehuse Holte Rev e

• Referat 2016
Indkaldelse 2016

Formandens beretning 2015
Gartnergruppens beretning 2015
Referat 2015
Indkaldelse 2015

Referat 2014
Indkaldelse 2014

Referat ekstraordinær 2013
Indkaldelse ekstraordinær 2013
Referat 2013
Indkaldelse 2013

Referat 2012
Indkaldelse 2012

Referat 2011
Indkaldelse 2011

Referat 2010
Indkaldelse 2010

Referat 2009
Indkaldelse 2009

• Referat 2008
• Indkaldelse 2008

Referat 2007
Indkaldelse 2007 ekstraordinær

Referat 2006 ekstraordinær
Referat 2006
Indkaldelse 2006

Referat 2005
Indkaldelse 2005

Referat 2004
Indkaldelse 2004

Referat 2003
Indkaldelse 2003

Referat 2002
Indkaldelse 2002

Referat 2001 ekstraordinær
• Indkaldelse 2001 ekstraordinær
• Referat 2001
• Indkaldelse 2001

Referat 2000
Indkaldelse 2000

• Referat 1999
Indkaldelse 1999

• Referat 1998
• Indkaldelse 1998

• Referat 1997
Indkaldelse 1997

Referat 1996
Indkaldelse 1996

Referat 1995
Indkaldelse 1995

Referat 1994
Indkaldelse 1994

• Referat 1993
Indkaldelse 1993

Referat 1992
Indkaldelse 1992

Referat 1991
Indkaldelse 1991

Referat 1990
Indkaldelse 1990

Referat 1989
• Indkaldelse 1989

Referat 1988
• Indkaldelse 1988

Referat 1987
Indkaldelse 1987

Referat 1986
Indkaldelse 1986

• Referat 1985
Indkaldelse 1985

Referat 1984
Indkaldelse 1984

Referat 1983
• Indkaldelse 1983

Referat 1982
Indkaldelse 1982

Referat 1981
Indkaldelse 1981

Referat 1980
Indkaldelse 1980

• Referat 1979
Indkaldelse 1979

Referat 1978
Indkaldelse 1978

• Referat 1977
Indkaldelse 1977

Referat 1976
• Indkaldelse 1976

Referat 1975
Indkaldelse 1975

Referat 1974
Indkaldelse 1974

Referat 1973
Indkaldelse 1973

Referat 1972
Indkaldelse 1972

Referat og indkaldelse på papir

På generalforsamlingen 2009 vedtoges det at indkaldelse og referat fremover kan kommunikeres til medlemmerne ved foreningens hjemmeside.

For medlemmer, der ikke er så fortrolige med anvendelsen af hjemmesiden og derfor fortsat ønsker at få indkaldelse og generalforsamlingsreferatet leveret i postkassen på papir, kan skabelonen nedenfor hentes, printes ud, udfyldes og leveres til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Skabelonen kan tillige afhentes hos en af bestyrelsesmedlemmerne, der vil printe den ud på forlangende.

Bestyrelsen vil herefter registrere ønsket og levere kvitteringen tilbage som bekræftelse.

Skabelon til ønske om generalforsamlingsdokumenter på papir

Fuldmagt

Hvis du ikke kan komme til en generalforsamling, er det en god idé at give et andet medlem din fuldmagt.

Der er ikke nogen formkrav til fuldmagten, men vi anbefaler at anvende den skabelon, der kan downloades herfra i pdf-format. Derved sikrer man sig, at den indeholder tilstrækkelig information.

Husk, at:

  • – medmindre fuldmagten indeholder begrænsninger til fuldmagtshaveren, er denne frit stillet til at stemme som
  •   fuldmagtshaveren ønsker det.
  • – vedtægternes §4 begrænser antallet af fuldmagter til 2 stk. pr. deltager (pr. hus).

Skabelon anvendt som fuldmagt siden 2009