Deklarationer

Deklarationer
Deklarationerne blev oprindeligt vedtaget af Søllerød Kommune i 1970.Der er siden ændret af bestyrelsen i 2011, efterfølgende godkendt af Rudersdal Kommune i 2012 og endeligt tinglyst på alle parceller i bebyggelsen i 2013. I 2023 er har Rudersdal kommunalbestyrelse godkendt en ny lokalplan for klyngehusbebyggelsen.

De relevante dokumenter kan downloades nedenfor:

Ny lokalplan for klyngehusbebyggelsen

Tinglysning af tilføjelser

Sammenskrevet deklaration 2011

• Kommunens godkendelse af ændret deklaration 2011

• Tilføjelse 1971

Oprindelig deklaration 1970