Vedligehold af stikveje

Vedligehold af stikveje

Vedligehold af vores private fællesveje er nu overdraget til kommunen.

Efter kommunens istandsættelse af vores private fællesveje i 2014, er vedligehold nu overdraget til kommunen efter deres serviceordning B opkræves over ejendomsskatten.

Omkostningerne for vejvedligehold omfatter ikke længere glatførerbekæmpelse på stikvejene.

Vær venligst opmærksom på at fortove i parcelhusområdet skal vedligeholdes og sneryddes af grundejeren selv.